HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Boerenbond zet in op gegevensverzameling
   
 

De landbouwsector vaart in moeilijke wateren wegens de lage prijzen. Daarom is het noodzakelijk dat de opbrengsten goed zijn. Verlies van opbrengst door ziektes of plagen moeten zo veel mogelijk voorkomen worden. Ook schade door in het wild levende dieren kan een belangrijke verliespost zijn.

Boerenbond streeft ernaar om de problemen met die wilde dieren in kaart te brengen. Daarom hebben ze dit jaar hun wildschade enquête in een nieuw jasje gestoken en stimuleren land- en tuinbouwers om hun schade te melden.

Bijkomend wil Boerenbond ook de extra kosten die de telers maken voor het toepassen van de code goede praktijk in beeld krijgen. Dit kunnen ze nu ook via deze enquête opgeven. Tenslotte bieden ze hen ook de kans om op percelen waar ze de zittende jager niet kennen te informeren naar deze persoon om zo tot een goede samenwerking te komen.
Het geheel van info die zo binnenkomt moet hen in staat stellen om klemtonen te leggen op bepaalde diersoorten die voor de meeste schade zorgen en zo af te toetsen bij de overheid als er voor deze diersoorten geen extra bejagingsmogelijkheden kunnen opgenomen worden in de jachtwetgeving. Boerenbond doet dit graag in nauw overleg met HVV om te komen tot een evenwichtig gebruik van de open ruimte. HVV levert in dit kader de contactgegevens van de WBE's aan de landbouwer die hiernaar vraagt.


Boerenbond wil zich ook engageren om bij de boeren een oproep te doen om gebruik te maken van trechtervallen en Larssen kooien om mee te helpen aan het beperken van de groeiende populatie aan rechtbekken. Uiteraard doen ze ook dit heel graag in overleg met de plaatselijke WBE’s.
 

Landbouwers kunnen de enquête invullen via deze link

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be