HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Nieuws over HVV
 
 
HVV Bestrijding van kraaiachtigen op voederkuilen
   
 

De hernieuwde bijlage 3 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 staat de jager ruime bestrijdingsmogelijkheden toe. Maar mogen jagers thans ook schade aan voederkuilen aanpakken?


Op 13 oktober liet minister Schauvliege aan Hubertus Vereniging Vlaanderen weten dat dit thans mogelijk is. Het soortenbesluit laat immers toe dat bepaalde soorten kunnen worden bestreden om belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen te voorkomen. De nadruk ligt op de term ‘gewassen’. Het moet echter wel om gewassen gaan die afkomstig zijn van percelen die geregistreerd zijn op basis van het “decreet van 22 december 2006 houdende een gemeenschappelijke identificatie van landbouwers, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid”. Dat kan u eenvoudig navragen bij de landbouwer in kwestie.


Er mag worden van uit gegaan dat een landbouwer een aandeel van de gewassen op de bedoelde geregistreerde percelen vervolgens gaat oogsten en opslaan in kuilen, als voedergewas voor zijn vee. De gewassen verliezen daardoor niet hun statuut van professioneel geteelde gewassen, waaraan belangrijk schade aanleiding kan geven tot bestrijding. Indien voldaan aan alle voorwaarden en mits naleving van alle modaliteiten van bijlage 3 van het Soortenbesluit kan de landbouwer, als er aan die gewassen die zijn opgeslagen in kuilen belangrijke schade wordt aangericht door de betrokken soorten, dus de bestrijding laten uitvoeren.


Concreet wil dit zeggen dat u vanaf heden bijvoorbeeld kraaien kan bestrijden indien zij voederkuilen gaan aanpikken. Men mag er logischerwijs van uitgaan dat de landbouwer alle nodige preventieve maatregelen zal nemen om die schade te beperken, maar indien die ontoereikend zijn mag de jager overgaan tot bestrijding.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be