HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Nieuws over HVV
 
 
HVV Jachtsector werkt voor patrijs - PARTRIDGE
   
 

Groot Europees project voor patrijs en akkerbiodiversiteit

 

Hubertus Vereniging Vlaanderen werkt ook mee voor de patrijs op internationaal niveau. We zijn partner in het INTERREG-project PARTRIDGE. Het project wil laten zien dat er op het moderne platteland nog toekomst is voor de patrijs, mits een goed beheer. Aan het project werken verschillende organisaties mee uit Engeland, Schotland, Nederland, Duitsland en Vlaanderen. De Game and Wildlife Conservation Trust (Engeland) coördineert het project. In Vlaanderen zetten VLM, INBO, ECO2, INAGRO en HVV allen hun schouders onder het project

 

Dankzij de INTERREG–subsidie kunnen in de komende jaren tien voorbeeldgebieden van minimaal 500 hectare optimaal ingericht worden voor de patrijs. In Vlaanderen liggen er twee voorbeeldgebieden: één in de Westhoek en één in het Meetjesland. De focus ligt op het voorzien van habitat voor de patrijs via beheerovereenkomsten die optimaal afgestemd worden op akkervogels, zoals de patrijs. De lokale jachtgroepen engageerden zich om extra aandacht te besteden aan bijvoederen en predatorcontrole. Om het geheel te doen slagen voor patrijs en andere akkerfauna, wordt kennis en expertise gebruikt van verschillende succesvolle projecten in het buitenland, onder andere van projecten van de Game and Wildlife Conservation Trust. 

 

De patrijzenpopulatie, en ook andere indicatoren voor de biodiversiteit in deze gebieden, zullen nauwkeurig worden opgevolgd in de voorbeeldgebieden en in twee ‘referentiegebieden’. De referentiegebieden liggen in een gelijkaardig landschap, maar er worden geen extra inspanningen rond patrijs uitgevoerd in het kader van dit project. De betrokken jachtgroepen engageerden zich om de evolutie van enkele jachtwildsoorten mee op te volgen in de voorbeeld- en referentiegebieden.

 

Het PARTRIDGE-project is een ambitieus project met een totaal budget van meer dan 4,5 miljoen euro. De helft hiervan wordt gesubsidieerd door Europa via het INTERREG-project. Het project biedt ons als jachtsector de kans om de expertise rond patrijzenbeheer te vergroten. Daarnaast is het ook expliciet de bedoeling om met de resultaten van het project bijsturing door te voeren in het plattelandsbeleid van Europa en van de betrokken lidstaten. Ook daar denken we als jachtsector graag rond mee. Een project als PARTRIDGE biedt dan ook een meerwaarde voor de patrijs in Vlaanderen.

 

 

 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be