HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Nieuws over HVV
 
 
HVV Jachtsector werkt voor patrijs - Vlaams patrijzenproject
   
 

Hubertus Vereniging Vlaanderen startte dit jaar met het Vlaams Patrijzenproject om een toekomst te bieden voor de patrijs en de patrijzenjacht. Maar liefst 58 Vlaamse wildbeheereenheden engageerden zich om zich via het project extra in te zetten voor de patrijs.

 

Deze WBE’s zijn ingedeeld in 11 patrijzengroepen en die zijn inmiddels allemaal opgestart. In de patrijzengroepen wisselen de deelnemende WBE’s, en vertegenwoordigers van de lokale landbouwsector, het Regionale landschap, de landeigenaars, … ervaring uit rond patrijzenbeheer en agrobiodiversiteit. Ze benutten lokale kansen en zoeken oplossingen voor lokale knelpunten. De groep in Vlaams-Brabant werkt onder andere rond beheerovereenkomsten erosiebestrijding die ze, in afstemming met landbouwers en VLM, meer laten aansluiten bij de noden van de akkerfauna. In Limburg gaat veel aandacht naar de aanplant van heggen voor patrijs, in aansluiting bij de haagplantactie van de Limburgse Jagersvereniging. De groepen werken rond habitatverbetering, predatorcontrole, bijvoederen, monitoring en duurzaam afschot. Iedere groep legt hierbij zijn eigen accenten.

 

Ook op Vlaams niveau heeft de jachtsector niet stilgezeten. HVV ondersteunt de patrijzengroepen door informatie door te geven over goed patrijzenbeheer. Op gewestelijk niveau startten we een stuurgroep op, met vertegenwoordiging van verschillende actoren uit de open ruimte. Op deze stuurgroep zullen we de kansen en de knelpunten, gedetecteerd in de verschillende patrijzengroepen, bespreken. Zo werken we immers naar gedragen oplossingen. Samen met de landbouwsector zullen we ook een informatie- en sensibilisatiecampagne opzetten naar landbouwers toe. We willen hen stimuleren om in te zetten op faunavriendelijke landbouwtechnieken, faunavriendelijke opties binnen de vergroening en faunavriendelijke beheerovereenkomsten. We verstuurden via de WBE’s een enquête om de reeds uitgevoerde inspanningen van de jachtsector te kunnen kwantificeren. Met deze resultaten kunnen we daarna verder aan de slag, naar de overheid en naar het bredere publiek toe.
 

 

 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be