HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Bewaking van Usutu bij in het wild levende vogels
   
 

Het Usutuvirus is een tropisch flavivirus dat wordt overgedragen door muggen. Het virus veroorzaakt ziekte en dood bij merels en andere in het wild levende vogels. Het virus werd tot op heden nog niet geassocieerd met een ernstige ziekte of sterfte bij zoogdieren.

 

Er zijn wereldwijd slechts enkele gevallen gekend van humane infectie en dan steeds bij patiënten die al zeer verzwakt zijn door andere ziekte. Er bestaat zodoende geen enkele reden tot bezorgdheid voor de volksgezondheid.

 

Het Usutu-virus werd voor de eerste keer binnen Europa gedetecteerd in 2001 in Oostenrijk. Vervolgens verspreidde het zich naar Hongarije, Spanje, Zwitserland en Italië. De in België aanwezige steekmug Culex pipiens kan optreden als vector voor het virus. Zodoende kan de ziekte zich verspreiden naar in het wild levende dieren in België gelet op de recente verspreiding van het virus in Europa.

 

In 2011 heeft de federale overheid een eerste passieve surveillance opgestart waarbij gevraagd werd aan de 353 ornithologen-medewerkers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen om ongewone sterfte bij merels (Turdus merula) te melden en eventuele dode merels in te zamelen voor analyse door het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agro

chemie (CODA). Tot op heden werd het Usutuvirus in België nog niet aangetroffen.

 

Gezien de verhoogde merelsterfte in september 2016 startte het Agentschap voor Natuur en Bos in september in Vlaanderen een passieve bewaking op van Usutu bij merels. Dit gebeurt in samenwerking met de Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) van Vogelbescherming Vlaanderen, Diergezondheidszorg Vlaanderen en CODA.

 

Zieke en dode merels kunnen gemeld worden aan de VOC’s voor inzameling voor verder onderzoek.
 

 

- Hier vind je een overzicht van de contactgegevens van alle VOC's

-Hier vind je meer achtergrondinformatie over de merel in Vlaanderen

 

Contactpersoon: muriel.vervaeke@lne.vlaanderen.be 

 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be