HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Hersen(vlies)ontsteking door tekenbeten
   
 

Deze zomer kwam hersen(vlies)ontsteking door teken (tekenencefalitis) in de media. De aanleiding was dat het virus die de ziekte veroorzaakt, vastgesteld werd in Nederland waar het vroeger niet voorkwam. Als jagers komen wij regelmatig in contact met teken. Daarom geven we u in dit artikel meer informatie over de ziekte, het risico in Vlaanderen en wat je kan doen om besmetting te voorkomen.

 

Hersen(vlies)ontsteking via teken wordt veroorzaakt door het ‘tick-borne encephalitis virus’ (TBEV) en is in verschillende Europese landen een belangrijk gezondheidsrisico geworden. Jaarlijks zijn er in Europa meer dan 3000 gevallen van deze ziekte te noteren bij mensen. Vooral in Centraal-Europa, de Baltische Staten en Rusland komt de ziekte veel voor. In West-Europa is het voorkomen van de ziekte beperkter. Recent is het aantal gevallen van deze ziekte toegenomen in Centraal- en Oost-Europa, en heeft het virus zich uitgebreid naar landen waar het vroeger niet voorkwam. Ook bij honden is de ziekte in opmars.

 

Mensen en dieren kunnen worden geïnfecteerd met TBEV via een tekenbeet. Vooral mensen die veel in contact komen met teken, zoals jagers, vormen daardoor een risicogroep. Het virus is, bij besmette teken, aanwezig in hun speeksel. Wanneer de teek bloed zuigt, komt het virus via het speeksel van de teek in de wonde terecht. Dit gebeurt gewoonlijk binnen één tot drie uur na de aanhechting van de teek. Zelfs als de teek onmiddellijk na aanhechting verwijderd wordt is er dus al een risico op besmetting. Dit in tegenstelling tot de ziekte van Lyme, waar de kans op besmetting pas aanzienlijk wordt vanaf 12 tot 24 uur na de aanhechting van de teek.
Naast een infectie door tekenbeten kan je ook geïnfecteerd geraken met TBEV door het drinken van besmette rauwe (ongepasteuriseerde) geiten-, schapen- of koeienmelk.

 

Niet alle mensen reageren identiek op een besmetting met TBEV. Een groot deel (ongeveer 70 %) van de besmette mensen ontwikkelt enkel milde symptomen. In andere gevallen treedt ontsteking van het membraan rond de hersenen en/of het ruggenmerg op of kunnen de hersenen zelf ontsteken. In tegenstelling tot bij de ziekte van Lyme, die je kan behandelen via antibiotica, bestaan er geen ‘geneesmiddelen’ die het TBEV-virus zelf bestrijden. De meeste mensen genezen vanzelf. In een aantal gevallen kan de ziekte ongunstig verlopen en leiden tot permanente schade of in zeldzame gevallen tot sterfte.
Dieren, zoals ook jachthonden, kunnen ernstig ziek worden als een gevolg van een infectie met het TBEV-virus. Er kan sterfte optreden of er kunnen blijvende letsels (zoals spierzwakte, epilepsie, …) overblijven na de ziekte. Een mild ziekteverloop is ook mogelijk, maar wordt waarschijnlijk niet vaak opgemerkt.

 

Er werd nog geen enkel geval van virale hersen(vlies)ontsteking bij mensen gemeld dat via een tekenbeet, opgedaan in ons land, werd opgelopen. Toch circuleert het virus wel in de natuur. Screening van stalen van wilde zwijnen en reeën in Vlaanderen tonen aan dat het virus wel circuleert in de wildbaan. Ook bij Belgische runderen komen we soms antistoffen voor het virus tegen, wat erop wijst dat het virus voorkomt in ons land.

 

Er bestaat een vaccin tegen het TBEV-virus en wie naar risicogebieden trekt wordt aangeraden zich te laten vaccineren. In België is de kans op besmetting echter klein. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid(WIV) (de instantie die in België ziekten bij dieren die de volksgezondheid bedreigen opvolgt) geeft om die reden aan dat het nog weinig zinvol is om systematisch op te roepen tot vaccinatie. Wel is het noodzakelijk om zeker voldoende aandacht te besteden aan de preventie van tekenbeten. Zo verminder je niet enkel de kans op hersen(vlies)ontsteking door tekenbeten, maar ook het risico op de ziekte van Lyme, die veel vaker voorkomt en tevens overgedragen wordt door teken.

 

Auteur: Kenniscentrum HVV, in samenwerking met Steven Van Gucht (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid -WIV)

 

Hoe kan ik me beschermen?


Om een tekenbeet te vermijden bij activiteiten in de buitenlucht wordt het volgende aanbevolen:
• draag gesloten schoenen en lichtgekleurde kledij die vooral de benen, de armen en de hals bedekt (broekspijpen in kousen, lange mouwen, ...);
• gebruik een insecten- en tekenwerend middel met minstens 30% DEET op de blootgestelde huid, m.a.w. op lichaamsdelen die niet door een kledingstuk worden beschermd, maar vermijd het gezicht en de handen (om de 2 à 3 uur herhalen);
• vermijd contact met struikgewas en hoog gras en blijf zoveel mogelijk op paden;
• onderzoek het volledige lichaam zorgvuldig op teken na eventuele blootstelling;
• verwijder teken zo snel mogelijk met een aangepaste tekentang of pincet, zonder op het achterlichaam van de teek te knijpen.
• Controleer de plaats van de tekenbeet regelmatig gedurende enkele weken en let hierbij op roodheid. Het is niet nodig met iedere tekenbeet naar de huisarts te gaan. Raadpleeg de huisarts wél wanneer na een tekenbeet een rode ring op de huid ontstaat of wanneer griepachtige verschijnselen optreden.
Bron: TekenNet (https://ticksnet.wiv-isp.be/)
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be