HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Lancering projectoproep aankoop van te bebossen gronden met middelen van het Bossencompensatiefonds 2016
   
 

Samen voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Dat is de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Via deze projectoproep wil het agentschap aan privé-personen en privaatrechtelijke rechtspersonen en ook aan alle publiekrechterlijke rechtspersonen de kans bieden om een bijdrage te leveren tot bebossing. De eerste categorie omvat naast individuele burgers onder meer bedrijven en vzw’s. In de tweede categorie komen naast gemeenten, steden en provincies ook onder meer OCMW ’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking voor subsidies.

Aankoopprojecten van gronden voor bebossing die deel uitmaken van de realisatie van stadsrandbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven krijgen voorrang. Ook projecten gelegen in Speciale Beschermingszones (SBZ), die bijdragen tot de realisatie van de specifieke instandhoudingsdoelen per Natura 2000-gebied krijgen voorrang. Deze voorrang geldt eveneens voor projecten die door middel van de gerealiseerde bosuitbreiding bijdragen tot de bescherming van soorten via de door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s en voor projecten die bijdragen tot de realisatie van meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel.

De subsidie bedraagt 60% van de aankoopprijs met een maximumsubsidie van 2,5€/m². Enkel nog te verwerven gronden komen in aanmerking voor subsidie. Minister Schauvliege heeft hiervoor 1 miljoen euro voorzien uit het Bossencompensatiefonds.

Voor inrichting en bebossing kunnen bestaande subsidieregelingen gebruikt worden.

Praktisch
Uiterlijk 30 september 2016 moet het project ingediend worden bij het ANB.
Alle details, inclusief infobundels, met betrekking tot de projectoproep aankoop van te bebossen gronden vindt u op www.natuurenbos.be/projectoproep-bebossing

Contact
Voor meer informatie kan u rechtstreeks met ons contact opnemen:
Katrin Goyvaerts
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Tel: 02 553 81 06
katrin.goyvaerts@lne.vlaanderen.be
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be