HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Jachtadministratiebesluit gepubliceerd in BS
   
 

We brachten jullie reeds eerder op de hoogte van een aantal wijzigingen aan het Jachtadministratiebesluit.

De wijzigingen verschenen op 29 april 2016 in het Belgisch Staatsblad en zijn dus via deze publicatie in werking getreden.

 

De tekst vindt u hier

 

Voor wie onze vorige berichtgevingen hierover gemist heeft, nogmaals de belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

 


Op vrijdag 15 april 2016 keurde de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen aan het Jachtadministratiebesluit definitief goed. We zetten de belangrijkste gevolgen van de wijzigingen op een rijtje.

Bij de laatste wijziging van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 heeft Hubertus Vereniging Vlaanderen zich verzet tegen het invoeren van de schriftelijke jachtrechten bij elke uitbreiding en wijziging van het jachtplan. HVV spande daarvoor een rechtszaak aan bij de Raad van State waarna de bepalingen geschrapt werden bij gebrek aan rechtsgrond. In de zomer van 2015 keurde het Vlaams Parlement een reparatiedecreet goed, dat voorzag in een dergelijke rechtsgrond. De Vlaamse regering had de intentie de bepalingen te herbevestigen, maar houdt wel rekening met de bezorgdheden van HVV in de nieuwe bepalingen. Bij uitbreiding van het jachtplan blijft een schriftelijk bewijs van jachtrecht verplicht. Maar er is goed nieuws!


1. Wie een overlapping indient draagt de eerste bewijslast. Pas als deze persoon effectief een schriftelijk bewijs kan voorleggen, zal de arrondissementscommissaris ook het schriftelijk bewijs opvragen van de persoon die eerder al een goedgekeurd jachtplan had waarin het overlappende perceel was opgenomen;
2. Bij een wijziging van jachtrechthouder voor percelen die al in een eerder goedgekeurd jachtplan werden opgenomen is geen schriftelijke jachtpacht nodig.

 

Wie een uitbreiding indiende voor 1 april 2016, zal de schriftelijke bewijzen alsnog moeten inleveren voor 1 juni. Deze personen zullen hiervan ook bericht krijgen via de arrondissementscommissaris.

 

Naast de aanpassingen inzake de jachtplannen zijn er ook diverse kleine aanpassingen.

 

Vorig jaar waren er heel wat onduidelijkheden bij de toekenning van de jachtverloven en de jachtvergunningen, onder meer via het e-loket. HVV pleitte daarop voor een duidelijke procedure om een jachtverlof of een jachtvergunning te verkrijgen. Dit proces wordt nu administratief eenvoudiger. De arrondissementscommissaris krijgt digitaal inzage in een aantal officiële sleuteldocumenten, waardoor de jager minder bijlagen moet toevoegen bij zijn aanvraag tot jachtverlof/jachtvergunning. Voor de documenten die hij wel nog moet toevoegen, volstaan kopieën of gescande documenten. Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bezitten blijft verplicht, maar het getuigschrift moet niet langer toegevoegd worden bij de aanvraag tot jachtverlof of jachtvergunning.

 

Voor personen met een domicilie in het buitenland en voor personen die sinds minder dan een jaar in België verblijven wordt de procedure ook aangepast. Hun aanvraag verliep via de ambassade, wat zeer stroef verliep. De Vlaamse regering voorziet nu in een nieuwe en vlotte procedure.

 

Voor het afschotplan van grofwild voorziet de overheid in een langere beslissingsperiode over de toewijzing of weigering. Dat impliceert dat aanvragen voor een afschotplan voor 15 september ingeleverd moeten worden als de WBE wil dat ANB voor 1 november een beslissing neemt. Tussen het tijdstip van de aanvraag en het tijdstip van de toewijzing of weigering zal maximaal anderhalve maand zitten in plaats van één maand in het verleden. Snel werken wordt hier dus de boodschap.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be