HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Raad van State vernietigt bijzondere jacht en regeling rapen fazanteneieren
   
 

Bij arrest van 11 februari 2016 heeft de Raad van State op klacht van Vogelbescherming Vlaanderen enkele bepalingen van het Jachtvoorwaardenbesluit vernietigd.

 

De bepalingen die de bijzondere jacht op waterwild, overig wild en grofwild (onder andere everzwijn) toestaan en daaraan voorwaarden koppelen, werden vernietigd bij gebrek aan rechtsgrond. Als gevolg is er geen bijzondere jacht op deze soorten meer mogelijk in afwachting van een nieuwe beslissing van de Vlaamse regering. Het gebruik van kunstlicht voor het ‘s nachts bejagen van everzwijn mag evenmin, aangezien dit verbonden was aan de bijzondere jacht.

 

De bepaling die aan ANB de bevoegdheid delegeert om voorwaarden te verbinden aan het vervoer van levend wild of eieren van wild buiten het jachtseizoen, werd ook vernietigd. Die regels moeten voortaan door de Vlaamse regering zelf worden bepaald.

 

Last but not least, de regeling voor het rapen van fazanteneieren werd eveneens vernietigd. De Raad van State heeft zijn eerdere rechtspraak hernieuwd. Daarbij preciseert de Raad dat het redden van de nesten per definitie “plaatsgebonden” is. Uit de regelgeving zou moeten blijken dat de soort (fazant) in gevaar is alvorens een afwijking op het uitzetverbod kan worden toegestaan zodat het rapen van eieren opnieuw kan worden toegestaan.

 

Vogelbescherming Vlaanderen krijgt ongelijk op de volgende punten:

- De Raad van State aanvaardt het gebruik van lokaas in kastvallen bij bestrijding;

- De Raad verwerpt weer eens de kritiek over de jacht op de patrijs. De Raad van State erkent daarbij ook expliciet de rol van de jagerij voor het behoud van de patrijs.

- De Raad verwerpt de kritiek op de sneeuwregel.

 

De klacht van Vogelbescherming Vlaanderen dateert van augustus 2014.

 

HVV is in de procedure bij de Raad van State tussengekomen teneinde het Jachtvoorwaardenbesluit te verdedigen. Deels met succes, deels tevergeefs, zo is gebleken.

 

HVV zal nu bij de Vlaamse regering aandringen om het Jachtvoorwaardenbesluit zo snel mogelijk te herstellen.

 

Vorig jaar heeft HVV hetzelfde gedaan toen artikel 7 van het Jachtopeningsbesluit, dat de openingstijden voor de bijzondere jacht vastlegde, werd vernietigd. Dit heeft toen vrij snel geresulteerd in een nieuwe regeling.

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be