HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Nieuws over HVV
 
 
HVV Persmededeling: Voorgestelde wijzigingen aan het Soortenbesluit positief voor wildbeheer, landbouw en natuur
   
 

De bestrijding van kraaiachtigen wordt sinds 2009 geregeld in bijlage 3 van het Soortenbesluit. Momenteel actualiseert de Vlaamse regering het Soortenbesluit en haar bijlagen. Het voorstel, dat op 15 januari een eerste keer principieel werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, is een belangrijke stap in de goede richting. Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw is tevreden met de voorgestelde wijzigingen. Het voorziet in een verruiming van de bestrijdingsmiddelen die kunnen ingezet worden tegen soorten die schade aan landbouw, fruitteelten wilde fauna en flora veroorzaken. Het stelt wildbeheerders in staat om schade efficiënter te voorkomen. Bovendien voorziet het voorstel in een aantal administratieve vereenvoudigingen.


Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat predatorcontrole van kraai en ekster een positief effect heeft op – in Vlaanderen dalende – wildpopulaties van onder andere patrijs en haas. Uit analoog onderzoek blijkt dat predatorcontrole tevens een positief resultaat heeft op andere, niet jaagbare soorten zoals kievit en wulp. Een efficiënte predatorcontrole is dan ook zonder meer een must voor het behoud van onze Vlaamse biodiversiteit.


De populaties van kraai en kauw zijn in de laatste decennia sterk gestegen. Natuurpunt Studie bevestigt deze trend in haar jaarverslag 2007. Hieruit blijkt dat in de periode 1989-2007 de kraaienpopulatie steeg met 20 %, de populatietoename van kauwen bedroeg 30 % in diezelfde periode. Een dergelijke populatietoename heeft geleid tot een aanzienlijke toename van de predatie, schade aan fauna en flora en schade aan landbouw en fruitteelt.


Het voorstel tot wijziging van het Soortenbesluit is, in tegenstelling tot wat Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt insinueren in hun nieuwsbrief, geenszins een ‘vogelvrij’ verklaren van de zes vogelsoorten waarop bijlage 3 betrekking heeft (kraai, ekster, kauw, gaai, spreeuw en brandgans). Bestrijding is en blijft enkel mogelijk in specifieke schadegevallen en na een melding aan het Agentschap voor Natuur en Bos en is bovendien geenszins in strijd met de Europese Vogelrichtlijn.


Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw blijft het dossier opvolgen en blijft ijveren voor een positief en werkbaar Soortenbesluit. We houden jullie op de hoogte.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be