HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV HVV pleit voor versoepeling EU voorstel tot aanpassen Wapenrichtlijn
   
 

Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw neemt samen met vertegenwoordigers van diverse Belgische sportschuttersverenigingen actie tegen het voorstel van de EU-Commissie dat de EU-wapenrichtlijn verstrengt. Analoge acties in meer dan 20 andere lidstaten hebben ertoe geleid dat het voorstel van de EU-Commissie nog niet werd aangenomen door de Europese Raad en het Europees Parlement. De EU-Commissie wil semi-automatische wapens die op een automatisch wapen lijken verbieden omdat die volgens hen makkelijk kunnen omgevormd worden tot een automatisch vuurwapen. Hubertus Vereniging Vlaanderen is van mening dat een dergelijke omschrijving veel te vaag is en dat het verbod van quasi alle semi-automatische wapens in de praktijk niet uitvoerbaar is. Bovendien zouden de kosten van een dergelijke maatregel (o.m. terugbetaling wapenbezitters) zeer hoog kunnen oplopen. Diverse lidstaten merken op dat het invoeren van een dergelijke maatregel net kan leiden tot meer illegaal wapenbezit, wat op geen enkele manier kan bijdragen tot meer veiligheid of op enige manier terreur kan vermijden.


De commissie wil bovendien iedere wapenbezitter onderwerpen aan medische tests bij het hernieuwen van de bezitstitels voor hun wapens. Deze tekst in het voorstel is zeer onduidelijk en zou kunnen betekenen dat jagers jaarlijks een medisch geschiktheidsattest moeten voorleggen bij het bekomen van hun jachtverlof. Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw heeft hieromtrent de nodige amendementen ingediend bij het Europees Parlement. Door verzet vanuit diverse lidstaten verwachten wij dat het initiële voorstel van de commissie zal aangepast worden.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be