HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Waarom u niet alle grasstroken mag gebruiken als doorgang
   
 

 

Misschien heeft u ze wel al gezien tijdens uw jachtactiviteiten: grasstroken onderaan een hellende akker, langs een bos of rondom een perceel met graan… De kans is groot dat het gaat om een grasstrook aangelegd in het kader van een beheerovereenkomst met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Op veel van die stroken zijn naast het maaibeheer geen andere activiteiten toegelaten. Dat betekent dat de strook ook niet als doorgang mag gebruikt worden. Als dat toch gebeurt, riskeert de landbouwer een financiële sanctie.

 

Met het oog op de verbetering van de kwaliteit van milieu, natuur en landschap biedt de VLM aan landbouwers de mogelijkheid om op vrijwillige basis beheerovereenkomsten te sluiten. In ruil voor hun extra inspanningen ontvangen de landbouwers jaarlijks een vergoeding.

 

Met beheerovereenkomsten kunnen landbouwers onder meer bijdragen aan erosiebestrijding, de bescherming van akker- en weidevogels en de buffering van kwetsbare landschapselementen. Daarvoor leggen zij onder meer gras(kruiden)stroken aan op hun percelen. Die stroken vangen modder op afkomstig van hoger gelegen akkers, voorzien akker- en weidevogels van zomervoedsel en nest- en schuilgelegenheid en zorgen ervoor dat chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen niet terecht komen in beken, houtkanten, kruidenrijke bermen enz.

 

Op veel van de grasstroken waarop een beheerovereenkomst rust, zijn naast het maaibeheer geen andere activiteiten toegestaan. Het gebruik van de stroken voor andere doeleinden (bv. gebruik als doorgang bij jachtactiviteiten) leidt er immers toe dat de bufferende functie in het gedrang komt (door beschadiging van de grasmat) of dat de rust van allerlei diersoorten (bv. akkervogels) verstoord wordt. Bovendien riskeert de landbouwer een financiële sanctie wanneer bij een terreincontrole op de naleving van de contractvoorwaarden wordt vastgesteld dat de grasstrook gebruikt werd als doorgang (bv. in geval van blijvende insporingen).

 

Voor meer informatie over de beheerovereenkomsten kunt u terecht bij de VLM (www.vlm.be).

 

 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be