HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Jachtverbod Vilvoorde afgeschaft
   
 

Op 22 november ll. verbood burgemeester Bonte van Vilvoorde door de verhoogde terreurdreiging de jacht op het volledige grondgebied van zijn gemeente. Op vrijdag 11 december kwam de Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC) samen voor de herevaluatie van het jachtverbod en een aantal andere maatregelen die door de gemeente naar voor werden geschoven in het kader van de verhoogde terreurdreiging.

 

Ingevolge de herevaluatie wordt de jacht nu terug toegestaan op het grondgebied van de gemeente Vilvoorde.De gemeente vraagt dat jagers met de nodige discretie te werk gaan op het openbaar domein wanneer ze wapens dragen.

 

Hubertus Vereniging Vlaanderen is tevreden dat de jacht in Vilvoorde opnieuw is toegelaten. Het jachtverbod van 22 november stigmatiseerde jagers immers ten onrechte ‘omdat zij het onveiligheidsgevoel zouden verhogen’. Dit terwijl in Frankrijk de overheid en politiediensten juist aan jagers om mee waakzaam te zijn en het veiligheidsgevoel te verhogen. Het jachtverbod in Vilvoorde vormde dan ook niet enkel een onterechte stigmatisering maar ook een gemiste kans.

 

Hubertus Vereniging Vlaanderen nam contact op met de diensten van de burgemeester, de korpschef van politiezone Vilvoorde-Machelen en de jachtrechthouders van het grondgebied Vilvoorde. Hubertus Vereniging Vlaanderen vroeg de burgemeester om het jachtverbod (onderbouwd) te herevalueren via de Lokale Integrale Veiligheidscel. Als gevolg van deze herevaluatie is het jachtverbod nu afgeschaft.

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be