HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Nieuws over HVV
 
 
HVV Europese aanval op het legaal wapenbezit
   
 

Op 9 november 2015 kwam de internationale expertisegroep van vuurwapens van FACE (Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU), waar HVV ook deel van uitmaakt, samen uit bezorgdheid omdat de Europese Commissie de EU-Wapenrichtlijn van 1991 zou wensen te herzien.

 

Na de aanslagen in Parijs van 13 november 2015, kwam het Voorstel van de Europese Commissie in een stroomversnelling. Wat oorspronkelijk bedoeld was als een middel om terrorisme en illegale praktijken te bestrijden, zou ongelukkigerwijze kunnen leiden tot een nooit eerder geziene aanval tegen het particulier wapenbezit.

 

De commissie wil een verbod op semiautomatische wapens die “op automatische vuurwapens lijken” – wat dat ook moge betekenen. Daarnaast zou het niet meer mogelijk worden om een vuurwapen aan te kopen zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid en zouden er strengere regels komen voor alarmwapens. Veel jagers kunnen door deze maatregelen getroffen worden, immers veel grofwildjagers beschikken over een Browning Bar, Browning Maral of Merkel helix, wapens die allemaal geviseerd worden.

 

Deze buitengewone situatie vraagt een geconcerteerde aanpak van onze acties. Via de internationale expertisegroep van vuurwapens van FACE wordt er onder meer getracht om de Europese Commissie te overtuigen dat het herzien van de Wapenrichtlijn niet de juiste manier is om terrorisme en illegale praktijken te bestrijden. De Wapenrichtlijn regelt immers de legale verwerving en het voorhanden hebben van wapens. Meer beperkingen hierop hebben tot gevolg dat het moeilijker wordt voor jagers en sportschutters om legaal een vuurwapen te verwerven in de Europese Unie, niet dat criminelen en terroristen belet worden om illegale wapens te verkrijgen.

 

Daarnaast neemt HVV deel aan een nationale overlegvergadering hieromtrent op zaterdag 5 december 2015, samen met vertegenwoordigers van het Belgian Weapon Forum, UNACT en de Belgische Wapenunie. HVV heeft ook reeds contact genomen met diverse Vlaamse Europarlementariërs om hen tot andere inzichten te brengen.

 

HVV houdt u op de hoogte van het verdere vervolg.

 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be