HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Nieuws over HVV
 
 
HVV Wetswijzigingen Wallonië
   
 

Over de taalgrens heen is er op het gebied van de jachtwetgeving heel wat in beweging. Voornaamste wijzigingen:
 

- De jacht op de houtduif is na een arrest van de Raad van State van december 2014 een tijdje verboden geweest. Intussen zijn er echter nieuwe openingstijden voor de houtduif vastgelegd.  De houtduif kan daarmee opnieuw bejaagd worden in Wallonië in de periode 1 oktober tot  10 februari. In vergelijking met de vroeger geldende openingsperiode ( 15/08 tot eind februari) is de openingsperiode nu dus een stuk ingekort.
 

 

- Artikel 2 van de jachtwet van 28 februari 1882 is gewijzigd. Volgens de nieuwe bepalingen kan de Waalse overheid, na advies van de Raad, aanzitjacht en bersjacht toestaan tijdens het uur voor zonsopgang en het uur na zonsondergang. Dit kan ze doen om rekening te houden met de activiteitsperiodes van bepaalde wildsoorten. De wijziging komt er nadat een arrest van de Raad van State in 2012 de aanzitjacht tijdens het uur voor zonsopgang en tijdens het uur na zonsondergang (de ‘schemerjacht’) had verboden. Volgens de Raad van State kon volgens de jachtwet van 1882 de schemerjacht enkel onder meer restrictieve voorwaarden dan deze voor de jacht tijdens de dag. Omdat de overheid geen bijkomende  voorwaarden had gespecifieerd, werd de schemerjacht in zijn geheel verboden. De Waalse overheid zorgde er daarna, samen met RSHCB, voor dat de schemerjacht opnieuw werd toegelaten, zij het onder striktere voorwaarden. Door de nieuwe formulering in het artikel 2 van de Jachtwet, is het in de toekomst niet langer nodig de voorwaarden voor de schemerjacht strenger te maken dan deze tijdens de dag. Tegelijkertijd wordt het voor de overheid ook mogelijk om bersjacht tijdens het uur voor zonsopgang en het uur na zonsondergang toe te laten. Een serieuze uitbreiding dus. De wetswijziging treedt pas in werking vanaf 1 januari 2016, en is nuttig in het kader van de voorbereiding van de nieuwe openingsbesluiten.
 

 

- Zoals reeds voorzien in het Waalse openingsbesluit 2011-2016 is sinds 1 juli 2015 ook in Wallonië de jacht met het geweer op de verwilderde kat niet langer toegestaan. De bestrijding, ook de bestrijding met het geweer, blijft wel mogelijk.
 

 

- Sinds 1 juli 2015 is het Besluit van de Waalse regering van 27/02/2014 dat enkele tijdelijke) afwijkingen in leven riep, gericht op voornamelijk de bestrijding van grof wild, niet langer geldig. Als gevolg daarvan:


o Is het opnieuw verboden om met een wapen op een hoogzit te zitten die zich op minder dan 200 m van een kunstmatige voederplaats bevindt, om er te jagen en grof wild te bestrijden
o Kunnen bijzondere veldwachters geen bestrijding van wilde zwijnen meer uitvoeren
o Is bestrijding van wilde zwijnen via drijfjacht enkel nog mogelijk in maïsakkers en niet meer in andere teelten
o Is bestrijding van wilde zwijnen via drijfjacht tijdens gemechaniseerde oogstwerkzaamheden niet langer toegelaten
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be