HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Nieuws over HVV
 
 
HVV HVV werkt voor u: afwijking bij risico everzwijnenschade
   
 

Zoals u weet is de bijzondere jacht momenteel niet mogelijk als gevolg van een arrest van de Raad van State dat aangeeft dat een decretale basis ontbrak. Het ontbreken van deze mogelijkheid is in de allereerste plaats een probleem voor de landbouwsector. Zij kunnen op dit moment enkel preventieve middelen, zoals gespecifieerd in de Code Goede Praktijk, inzetten om schade te voorkomen. Als toch schade optreedt, kunnen zij beroep doen op de mogelijkheid van de bestrijding.


Op 3 juli werden enkele wijzigingen aan het Jachtdecreet finaal bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Deze wijzigingen verschenen op 20 juli in het Belgisch Staatsblad en bieden een rechtsgrond voor de bijzondere jacht. Dat betekent dat de overheid nu volop aan de slag kan om terug openingstijden voor de bijzondere jacht te voorzien. De eerste stappen hiervoor werden reeds gezet, maar het kan nog enkele maanden duren eer die procedure rond is en bijzondere jacht weer effectief mogelijk is.


Momenteel zijn verschillende teelten in een stadium waar ze gevoelig zijn voor wildschade. Vooral het risico voor schade door houtduif (oa. granen, nieuw geplante kolen) en schade door everzwijn (oa. maïs) is op verschillende locaties verspreid over Vlaanderen zeer actueel. Daarom heeft HVV overleg gevoerd met ANB over de mogelijkheid van een soort ‘overbruggende maatregel’ via een specifieke afwijking voor WBE’s waar er een reëel risico voor belangrijke schade is door houtduif en everzwijn. Sinds de wijziging van het Jachtdecreet van 3 juli is het mogelijk om een afwijking aan te vragen om belangrijke schade te voorkomen aan gewassen, vee, bossen, visserij of (voor de niet-vogels) aan andere goederen in eigendom of gebruik. We hebben hiervoor standaardformulieren opgemaakt, en deze voorgelegd aan ANB. ANB gaf ons mee dat zij voor de houtduif bestrijding voorlopig zien als een voldoende middel in afwachting tot de nieuwe openingstijden voor de bijzondere jacht op de houtduif zijn goedgekeurd. Voor het everzwijn echter gaf ANB mee dat ze goed geformuleerde afwijkingsaanvragen van WBE’s (of particulieren) wel kan aanvaarden, aangezien nachtjacht in bepaalde gevallen noodzakelijk kan zijn om schade te voorkomen en nachtjacht niet mogelijk is via gewone jacht of bestrijding. ANB gaf daarbij enkele voorwaarden mee waaronder een aanvraag tot afwijking die voorziet in een mogelijkheid voor nachtjacht, goedgekeurd kan worden door ANB.


HVV heeft de Vlaamse WBE's op de hoogte gebracht van de regeling. Indien u van oordeel bent dat er een groot risico voor everzwijnenschade  is in uw WBE, dan neemt u best contact op met uw WBE-bestuur.

 

Onafhankelijke jagers die lid zijn van HVV kunnen de brief met informatie en het standaardformulier en de begeleidende uitleg downloaden via het intranet van HVV (onder het tabblad 'Documenten': 'algemeen' - 'HVV-algemeen' - 'HVV-formulieren'). Ze kunnen dit standaardformulier vervolgens aanpassen aan hun concrete situatie.

 

Wij hopen dat deze informatie bijdraagt om landbouwschade door everzwijnen te helpen voorkomen.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be