HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Openingstijden voor de bijzondere jacht – principiële goedkeuring
   
 

Door een arrest van de Raad van State werden in het voorjaar de openingstijden voor de bijzondere jacht vernietigd. Daardoor is bijzondere jacht niet wettelijk mogelijk sinds 13 mei 2015. Intussen is het jachtdecreet gewijzigd zodat er nu wel een rechtsgrond voor de bijzondere jacht aanwezig is. De Vlaamse regering  is, mede op vraag van de jachtsector en de landbouwsector, niet bij de pakken blijven zitten. Op initiatief van minister Joke Schauvliege heeft de Vlaamse Regering op vrijdag 17 juli  ook een ontwerp van een besluit principieel goedgekeurd dat het Openingsbesluit 2013-2018 wijzigt.

 
In het ontwerp worden de openingstijden voor de bijzondere jacht opnieuw vastgelegd. De openingstijden voor de bijzondere jacht die nu principieel zijn goedgekeurd zijn identiek aan de openingstijden voor de bijzondere jacht van voor de vernietiging door de Raad van State.


Via het ontwerp wordt ook de geldigheidsduur van het openingsbesluit gewijzigd. Een einddatum is daarbij niet meer vastgelegd, maar ad-hoc wijzigingen aan de openingstijden zijn wel nog mogelijk.


De principiële goedkeuring van het ontwerp van besluit is een belangrijke stap die nodig is om de bijzondere jacht opnieuw wettelijk mogelijk te maken. Zoals steeds bij het opstellen van wetgeving, moeten verschillende stappen worden doorlopen. Het ontwerp is momenteel voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het is pas na de publicatie in het Belgisch Staatsblad dat de bijzondere jacht effectief weer wettelijk mogelijk zal zijn. De verwachting is dat het nog enkele maanden duurt tot de hele procedure voor het wijzigen van de wetgeving doorlopen is, en de publicatie effectief een feit zal zijn.


We blijven dit verder opvolgen en houden jullie op de hoogte.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be