HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Natura 2000 REFIT
   
 

 

De Europese Commissie organiseert een publieke enquête om na te gaan of de Europese vogel- en habitatrichtlijn nog actueel zijn. REFIT staat voor: Regulatory Fitness and Performance Programme. Het wordt ook wel de Fitness Check genoemd, net omdat de enquête moet nagaan of de richtlijnen het gewenste resultaat opleveren en voldoende proportioneel zijn.


De Europese habitat- en vogelrichtlijn hebben ook op jagers in Vlaanderen een duidelijke impact. Ze vormen de wettelijke basis voor de maatregelen in het kader van het Natura 2000-netwerk en bieden ook een kader voor de openingstijden voor de jacht. In de huidige habitat- en vogelrichtlijn en de bijhorende gidsdocumenten wordt jacht op een pragmatische manier behandeld. De strategische doelstellingen geven aan dat bij de realisatie van de natuurdoelstellingen onder andere rekening moet gehouden worden met culturele belangen, waaronder ook de jacht valt.


Als de habitat- en de vogelrichtlijn op Europees niveau worden opengebroken, riskeren we voor de jacht meer te verliezen dan te winnen. We pleiten dan ook voor een behoud van de teksten in hun huidige vorm.


Op het vlak van de implementatie van de habitat- en vogelrichtlijn door de lidstaten zijn er wel duidelijke probleempunten. De focus ligt vaak enkel op de bescherming van habitats en soorten, zonder economische en culturele aspecten in rekening te nemen. Ecosysteemdiensten (zoals jacht, houtoogst, …) die bestaan binnen het Natura 2000-netwerk worden onvoldoende benut, terwijl dit op zowel economisch als sociaal-cultureel vlak een meerwaarde kan betekenen!


Het is van groot belang dat jagers hun stem laten doorklinken op Europees niveau in deze kwestie die ons als jager aanbelangt!


Wij willen bij deze alle jagers oproepen om de enquête in te vullen. Dit kan nog tot 24 juli 2015 via deze link (rechts bovenaan bij 'Languages' kan je kiezen voor Nederlands). Om jullie op weg te helpen, vinden jullie hier de antwoorden zoals wij ze zouden invullen om ook in de toekomst een goed kader voor natuurbehoud en de jacht te kunnen garanderen.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be