HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Problemen aanleveren JACHTVERLOF 2015-2016
   
 

Ondanks menige inspanningen en aansporingen vanuit de HVV moeten wij samen met u vaststellen dat er ook dit jaar problemen zijn met de aanlevering van de jachtverloven. Het Agentschap voor Natuur en Bos dat samen met het arrondissementscommissariaat instaat voor de aanlevering van ons jachtverlof heeft hieromtrent de volgende communicatie opgesteld en verspreid.

 

Door een technisch probleem zijn de diensten van de Gouverneur van de vijf Vlaamse provincies momenteel niet in het bezit van de plastic kaarten om de jachtverloven en jachtvergunningen op af te drukken. Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt alles in het werk om dit probleem zo snel als mogelijk op te lossen.
In tussentijd wordt voorzien in een noodoplossing. Elke jager die vanaf 1 juli een jachtactiviteit dient uit te voeren kan zich met behulp van een afdruk van zijn goedgekeurd dossier in het e-loket legitimeren. Daarvoor moet men in het e-loket zijn dossier raadplegen en het dossier afdrukken. Conform artikel 6, tweede lid en 11, tweede lid van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 wordt de afdruk van het dossier tijdelijk beschouwd als een jachtverlof, respectievelijk een jachtvergunning. Let op! Enkel de dossiers met de status “Tijdelijk goedgekeurd” kunnen beschouwd worden als een jachtverlof, respectievelijk een jachtvergunning. Deze noodoplossing geldt alleen zo lang de definitieve jachtverloven en jachtvergunning niet afgeleverd kunnen worden. Van zodra dat laatste het geval is kan men zich niet meer legitimeren met een afdruk van een goedgekeurd dossier.
De dienst Natuurinspectie kan bij terreincontrole ten allen tijde nagaan of een persoon een aanvraag tot het bekomen van een jachtverlof of een jachtvergunning heeft gedaan en of die aanvraag werd goedgekeurd. Natuurinspectie is op de hoogte van dit tijdelijk probleem en zal hier mee rekening houden.
Voor vragen in verband met de status van een dossier kan u het e-loket raadplegen of desgevallend de bevoegde dienst van de gouverneur van uw provincie contacteren.

 

Voor personen die een aanvraag deden via de post, mail of het loket van de provincie is de mogelijkheid van het E-loket niet beschikbaar. Zij kunnen een mail sturen aan soortencel.anb@lne.vlaanderen.be met de vraag een kopie te ontvangen van de tijdelijke goedkeuring.

 

Dan nog dit!


HVV betreurt eens te meer dan de overheid er niet in slaagt om de jachtverloven tijdig uit te reiken. Eén en ander was nochtans perfect voorzienbaar. Na de vernietiging van artikel 7 van het Jachtopeningsbesluit door de Raad van State getuigt het Vlaamse gewest hier opnieuw van foutief bestuur.

 

HVV dankt weliswaar het Vlaamse gewest voor de pragmatische oplossing die zij nu voorstelt om alsnog vanaf 1 juli te kunnen jagen, maar wijst u toch op enig risico.

 

Een natuurinspecteur van het ANB zal autonoom beslissen of hij al dan niet een proces-verbaal opstelt indien u geen jachtverlof kan voorleggen terwijl u jaagt. Bovendien zou de politie nog steeds proces-verbaal kunnen opstellen wegens verboden wapendracht indien u geen jachtverlof kan voorleggen. Het is bovendien niet ondenkbeeldig dat Vogelbescherming Vlaanderen vzw weer iets uit haar mouw schudt”.

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be