HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Nieuws over HVV
 
 
HVV Hubertus Vereniging Vlaanderen slaat terug!
   
 

 

Beste lezers

 

Zoals jullie van ons mogen verwachten hebben wij na de (betaalde) campagne van VBV in De Standaard onmiddellijk gereageerd. Hieronder vinden jullie de tekst die wij naar het nationale persagentschap hebben gestuurd en waarvan wij hopen dat het her en der ogen zal laten opengaan.
 

Hubertus Vereniging Vlaanderen slaat terug!


Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw dient tegen Vogelbescherming Vlaanderen vzw klacht in bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.


Zij doet dit wegens inbreuk op de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007, en wel wegens intimidatie. Intimidatie is ongewenst gedrag dat de bedoeling heeft om de waardigheid van een persoon aan te tasten of om een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving te creëren. De advertentie van Vogelbescherming in sommige media eerder deze week, waarbij burgers worden opgezet tegen jagers, is bij Hubertus Vereniging Vlaanderen in het verkeerde keelgat geschoten. Zij is samen met haar leden de aanhoudende valse insinuaties en aantijgingen meer dan beu.


De 12.000 jagers die Vlaanderen telt, hebben een moeilijk overheidsexamen afgelegd, zowel theorie als praktijk, en zij zijn zich zeer bewust van de vele geboden en verboden die de wetgever hen oplegt. Overtreding van de jachtwetgeving komt hen duur te staan: intrekking van jachtverlof, inbeslagname van wapens en zware geldboeten tot 250.000,00 EUR per vastgestelde overtreding. 


Uiteraard moeten overtreders worden gestraft, maar het actief oproepen om alle jachtactiviteiten te bannen, is een brug te ver.


De hedendaagse jager beoefent zijn passie niet alleen uit omdat hij dat zeer graag doet, maar ook om redenen van natuurbeheer.  Het schot waarbij een dier gedood wordt, betekent maar een seconde van een activiteit die eigenlijk een heel jaar in beslag neemt, gaande van het bijvoederen van wild tijdens de winterperiode, biotoopverbetering in het plantseizoen en het onderhoud van goede contacten met boeren en andere gebruikers van het buitengebied, over de eigenlijke beoefening van de jacht, tot en met het ontweiden van een geschoten dier, het klaarmaken ervan in de keuken en het genieten van een heerlijke maaltijd samen met vrienden en familie. Wildbraad is ten slotte nog altijd het gezondste scharrelvlees waarbij overigens een minimale ecologische voetafdruk wordt achtergelaten.


Een jachtverbod in Vlaanderen betekent dat schade berokkenende soorten zoals houtduiven, ganzen en everzwijnen vrij spel krijgen. Landbouwschade zal dan op de belastingbetaler moeten worden verhaald.


Het zou ook neerkomen op een economisch verlies. De Vlaamse jagers besteden samen minstens 30.000.000 EUR per jaar, en wellicht een veelvoud hiervan.


Nog veel erger is dat de aangroei van andere soorten, zoals reewild, zal leiden tot auto-destructie. De soort vernietigt zichzelf door overdracht van parasitaire ziekten. Voorbeelden van de rampzalige gevolgen van een jachtverbod in Nederland zijn legio (zie Oostvaardersplassen: herten sterven er met bosjes een zielige hongerdood).


Jacht strekt dus tot voordeel van de soorten en heeft zijn plaats in het streven naar het behoud van biodiversiteit. Dit wordt trouwens uitdrukkelijk bevestigd in het Global Risk Report 2015 dat door 43 wetenschappers wordt aangegrepen in hun oproep voor een biodiversiteitsbeleid aan de Vlaamse minister van Natuur (zie eveneens DS 16 juni 2015).


Indien burgers worden geconfronteerd met jachtdelicten, dan moeten zij hiervan aangifte doen bij de politie en/of het Agentschap Natuur en Bos die in volle onafhankelijkheid en onpartijdigheid een opsporingsonderzoek onder toezicht van de parketten zullen voeren met het oog op de eventuele bestraffing van de dader. Vogelbescherming Vlaanderen daarentegen, die zet mensen tegen elkaar op om hier zelf garen van te spinnen.


Hubertus Vereniging Vlaanderen sluit niet uit dat zij nog andere juridische acties tegen Vogelbescherming Vlaanderen zal ondernemen.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be