HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Aanvraag van uw jachtverlof
   
 

 

Op 1 juli 2015 start het nieuwe jachtseizoen. Om hun passie te kunnen blijven uitvoeren in dit nieuwe jachtseizoen, dienen jagers hun jachtverlof te hernieuwen. Enkel met een vernieuwd jachtverlof op zak kan u jagen vanaf 1 juli 2015!  De modaliteiten rond de aanvraag van het jachtverlof werden aangepast met de komst van het nieuwe jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. Ook het formaat van het jachtverlof is veranderd. Door deze veranderingen heeft de communicatie vanuit de diverse arrondissementscommissariaten heel wat vertraging opgelopen. Sinds dit jaar kan de aanvraag van het jachtverlof ook gebeuren via een e-loket, dat sinds kort operationeel is.


Nu het nieuwe jachtseizoen er stilaan aankomt, wordt het hoog tijd om uw jachtverlof aan te vragen of te vernieuwen. Veel jagers gaan hun jachtverlof naar goede gewoonte jaarlijks afhalen aan het loket. Omwille van de besparingen door de overheid is dit echter in verschillende provincies niet meer mogelijk. Enkel in de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg zal u uw jachtverlof nog aan het loket kunnen aanvragen. Ook deze provincies kunnen nu echter nog geen sluitende garantie geven dat ze in dat geval het jachtverlof meteen zullen kunnen meegeven.


Sinds kort is de aanvraag van een jachtverlof ook mogelijk via het e-loket fauna en flora. Deze werkwijze verloopt eenvoudig. Van overheidswege wordt bovendien aangegeven dat een afhandeling van een aanvraag via het e-loket sneller kan verlopen, omdat de controle sneller kan gebeuren. Voor u  gebruik kunt maken van dit e-loket moet u een aantal voorbereidingen treffen.


 

  • U beschikt over een elektronische identiteitskaart of heeft een federaal token (waarmee u ook uw belastingaangifte doet)
  • U heeft een digitale kopie (of gescande versie) van
    • Uittreksel uit het strafregister
    • Verzekeringsgetuigschrift
    • Bewijs van betaling
    • Uw jachtverlofnummer OF getuigschrift van slagen voor het jachtexamen

 

Om een aanvraag uit te voeren, logt u in op het e-loket en klikt door naar ‘formulier aanmaken’. Hieronder staat de link naar het aanvraagformulier voor het jachtverlof. U vult alle gegevens aan en laadt de verzamelde bestanden op bij deze aanvraag. Wanneer alles correct is verlopen krijgt u hiervan een bevestiging en dient u uitsluitend te wachten tot u uw jachtverlof ontvangt via de post.


Om de jager te begeleiden bij het invullen van het formulier werd een korte presentie uitgewerkt door het ANB. U kan deze hier nalezen.


Opgelet! De provincies Oost-Vlaanderen en Limburg geven aan dat voor hen de gescande versie van de bijlagen niet volstaat. Zij zullen mogelijk bij elke aanvraag via het e-loket de originele documenten opvragen.


Intussen hebben de meeste arrondissementscommissariaten een brief verstuurd met de uitleg betreffende de procedure voor aanvraag van het jachtverlof. Een overzicht per provincie:


Antwerpen:  Geen loketbediende. Aanvraag via e-loket, e-mail, post of deponeren documenten aan het loket
Hier het schrijven


Limburg:  Loketbediende tijdens de openingsuren. Aanvraag via e-loket (gescande bijlagen volstaan mogelijk niet) en post zijn ook mogelijk
Hier het schrijven


Oost-Vlaanderen:  Loketbediende tijdens de openingsuren. Aanvraag via e-loket (gescande bijlagen volstaan mogelijk niet) en post zijn ook mogelijk
De brief zal pas in de loop van de volgende weken verstuurd worden. Wij raden alle jagers aan om niet te wachten op dit schrijven maar nu reeds een schriftelijke aanvraag te doen ten einde tijdig te beschikken over het jachtverlof!


Vlaams Brabant: Geen loketbediende. Aanvraag via e-loket, e-mail, post of deponeren documenten aan het loket
Hier het schrijven en de bijlage

 
West-Vlaanderen:  Geen loketbediende. Aanvraag via e-loket, e-mail, post of deponeren documenten aan het loket
Hier het schrijven 

 

Naast de aanvraagprocedure is ook het formaat van het jachtverlof gewijzigd. Het jachtverlof zal vanaf nu gedrukt worden op plastic kaarten. Tot op heden werd in Vlaanderen nog geen enkel jachtverlof uitgereikt omdat deze kaarten actueel nog niet beschikbaar zijn. We krijgen vanuit de overheid echter het signaal dat alle jachtverloven die tijdig (minstens 7 tot 14 dagen voor de start van het jachtseizoen!) zijn aangevraagd, voor 1 juli zouden zijn opgestuurd.


Wij adviseren daarom om niet langer te wachten met uw aanvraag van jachtverlof.


Vanuit HVV betreuren we het trage en onduidelijke verloop van de uitreiking van het jachtverlof en van de gebrekkige communicatie hierrond. We hebben er in het verleden reeds verschillende malen op aangedrongen om de uitreiking van de jachtverloven zo vlot mogelijk te laten verlopen. Via een brief aan het kabinet Schauvliege drongen wij erop aan om de afhaling van het jachtverlof via het loket in alle provincies beschikbaar te laten blijven, en om het gebruik van het e-loket  op een vlotte manier te garanderen. Wij hopen dat de bezorgdheden van de jachtsector ter harte worden genomen.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be