HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Bijzondere jacht verboden vanaf 13 mei 2015
   
 

In het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2015 wordt het arrest van de Raad van State over de vernietiging van de bijzondere jacht bij uittreksel bekend gemaakt.
 

De publicatie in het Belgisch Staatsblad luidt als volgt:


23 APRIL 2015. - Arrest van de Raad van State
Bij arrest van de Raad van State, nr. 230.938 van 23 april 2015 in de zaak A.210.080/VII-38.886 wordt het volgende bepaald:
1. De Raad van State vernietigt artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018.
De Raad van State verwerpt het beroep voor het overige.
2. Dit arrest dient bij uittreksel te worden bekendgemaakt op dezelfde wijze als het vernietigde besluit.
3. De verwerende partij wordt verwezen in de kosten van het beroep tot nietigverklaring, begroot op 175 euro.
De verzoekende partij in tussenkomst wordt verwezen in de kosten van haar verzoek tot tussenkomst, begroot op 150 euro.

 

HVV heeft reeds eerder op haar website en in haar nieuwsbrief bericht over het arrest van de Raad van State en zijn gevolgen.
Vanaf 13 mei 2015 is het verboden om nog langer de bijzondere jacht uit te oefenen en dit totdat de Vlaamse Regering een nieuw besluit over de bijzondere jacht zal hebben genomen.


Enkele aandachtspunten:

  • Heeft u nog een bijzondere jacht gemeld voor 13 mei 2015, dan is deze melding niet meer geldig.
  • Nieuwe meldingen van de bijzondere jacht zullen niet meer mogelijk zijn.
  • Ook de bijzondere jacht op everzwijn is niet meer mogelijk, waardoor de efficiënte methode om ’s nachts te gaan aanzitten wegvalt.

 

Ondertussen zullen jagers zich moeten behelpen met de bestrijding die aan striktere voorwaarden is onderworpen. Ook hierover heeft HVV u reeds geïnformeerd op haar website (klik hier) en in haar nieuwsbrief.


HVV zet alles in het werk om opnieuw een wettelijke basis te creëren voor de bijzondere jacht als noodzakelijk onderdeel van een duurzaam wildbeheer met een sociale, economische en ecologische dimensie. Dit vraagt enige tijd.


Wij houden u op de hoogte.
 

 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be