HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Indienen van een jachtplan: het formulier
   
 

Sinds 1 juli 2014 is het nieuwe Jachtadministratiebesluit van kracht. Dit besluit regelt onder meer de vorm van het jachtplan en de wijze van indienen van een jachtplan. Omdat deze sterk verschilt van de oude werkwijze, dient elke WBE en elke onafhankelijke jager vóór 1 januari 2015 een nieuw ‘voorstel’ van jachtplan in te dienen.

Voor het indienen van ons jachtplan schrijft de wetgever vanaf nu een gestandaardiseerd formulier voor. Op dit formulier moeten alle leden-jachtrechthouders handtekenen voor akkoord met dit plan. Het ANB was belast met de opmaak van dit formulier. Wij kunnen u melden dat dit formulier vanaf heden beschikbaar werd gesteld op hun website.


U kan dit formulier hier terugvinden. In onderstaande beschrijving trachten wij u, als WBE verantwoordelijke,  te begeleiden om dit formulier correct aan te vullen.

 

 1. Als WBE-verantwoordelijke vult u hier uw persoonlijke gegevens aan.
 2. U kruist het tweede vakje aan, ‘afgevaardigde van een WBE’, en vult de naam van de WBE aan.
 3. U vult het referentienummer aan. Dit nummer wordt samengesteld door het WBE-nummer dat steeds de eerste drie cijfers van een reviernummer in de WBE zijn, gevolgd door het uitgavenummer (twee cijfers) van het jachtplan dat u indient. Dit laatste kan u op elke afdruk (van HVV) van het plan nalezen. Maakt u geen gebruik van de werking van HVV dan kan u terrecht bij de provinciale dienst van het ANB of de AC.
 4. U dient het jachtplan meer dan waarschijnlijk als een papieren versie in en kruist dus het eerste vakje aan. Noteer op elk deelplan dat u indient dit referentienummer.
 5. Dit punt geeft uitleg over de bijlagen bij dit formulier.
  • Bijlage 1: Dit is steeds het jachtplan dat onderwerp uitmaakt van dit formulier.
  • Bijlage 2: Dit is de lijst van de houders van het jachtrecht die lid zijn van de WBE. U vult de lijst aan met behulp van de legende die u op het jachtplan kan nalezen. Indien er in een jachtrevier naast de jachtrechthouder op het plan nog bijkomende houders van het jachtrecht zijn (die lid zijn van de WBE), worden deze hier eveneens aan toegevoegd. Alleen als zij hierop vermeld staan, zijn zij bij het arrondissementscommissariaat gekend als houder van een jachtrecht in het betrokken jachtrevier.
  • Tip: verdeel kopieën van een blanco bijlage 2 aan de jachtrechthouders, met de vraag om hun medejachtrechthouders te laten aftekenen. Stel hiervoor een deadline in, waarop de documenten bij de WBE beschikbaar moeten zijn. Wie niet tekent zal niet gekend zijn als houder van een jachtrecht.
  • Bijlage 3: Indien het voorstel tot jachtplan -dat onderwerp uitmaakt van dit formulier- afwijkt van het reeds neergelegde jachtplan (op 30/06/2014) en alleen als deze afwijking een uitbreiding van het jachtrecht betreft, dan moet u in deze bijlage een opsomming geven van de percelen waarvoor het jachtrecht verworven werd. Bijkomend voegt u een kopie van elke schriftelijke jachtpacht die dit jachtrecht bewijst. Voor de duidelijkheid schrijft u op elke kopie het corresponderende volgnummer uit deze bijlage 3 neer.
 6. U dateert en ondertekent dit formulier.
  Nadat dit formulier volledig werd aangevuld en ondertekend door desbetreffende personen, dient u dit samen met het jachtplan vóór 1 januari 2015 in bij de arrondissementscommissaris van uw provincie. Doet u dit per post, dan doet u dit met een aangetekende zending, begeeft u zich zelf naar het arrondissementscommissariaat dan vraagt u naar een ontvangstbewijs.


Indien uw WBE zijn aangepast jachtplan reeds heeft neergelegd bij de arrondissementscommissaris met behulp van een eigen lijst handtekeningen, moet dit formulier van ANB in principe niet meer verzonden worden, tenzij de arrondissementscommissaris u hierover anders heeft bericht.


 

Nog dit: als onafhankelijke jager moet u eveneens gebruik maken van dit formulier. het principe van aanvullen blijft hetzelfde als bovenvermeld, doch verschilt in de samenstelling van het referentienummer

 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be