HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Aanbesteding van het jachtrecht 2015-2020
   
 

 

Sociaal Huis Tervuren,


Aanbesteding van het jachtrecht 2015-2020


Het OCMW van TERVUREN zal overgaan tot de aanbesteding

van het jachtrecht voor de periode 2015-2020.


Lastenboek, verdeling van de loten voor een totale oppervlakte van 24ha 60a 97ca,  en inschrijvingsformulier zijn te bekomen op het secretariaat van het Sociaal Huis

tel: 02 766 52 02 of mail: info@sociaalhuistervuren.be.

 

De aanbiedingen dienen, overeenkomstig de bepalingen in het bestek,  uiter

lijk op 22/12/2014 toe te komen bij het Sociaal Huis t.a.v. de voorzitter,

Markt 7a Bus 3 te 3080 Tervuren met vermelding: “Aanbod verpachting jachtrecht”.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be