HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Uw jachtplan in de toekomst
   
 


De vorm van het jachtplan en de procedure voor het indienen van een jachtplan zijn één van de vele zaken die gewijzigd zijn in de nieuwe jachtwetgeving. Aangezien we hierover regelmatig vragen mogen ontvangen, geven we hier nog eens samengavat de belangrijkste aandachtspunten weer:

 • Het jachtplan dat neerligt bij de arrondissementscommissaris op 30 juni 2014 vormt het vertrekpunt. Dit plan blijft geldig tot 30 juni2015.
 • Elke WBE en elke onafhankelijke jachtrechthouder moet voor 1 januari 2015 een nieuw voorstel tot jachtplan indienen.
  • Bij uitbreidingen van het jachtplan wordt steeds een schriftelijk bewijs toegevoegd waaruit blijkt dat de inkleurende jager over de jachtrechten beschikt.
 • Dit nieuwe voorstel tot jachtplan wordt nagekeken en goedgekeurd door de arrondissementscommissaris tegen de start van het nieuwe jachtseizoen op 1 juli 2015.
  • Indien de arrondissementscommissaris overlappen constateert, zal hij het schriftelijke bewijs van jachtrechten opvragen bij beide partijen.
  • De gevraagde schriftelijke bewijzen moeten ten laatste op 15 juni 2015 worden voorgelegd.
  • Het oudste nog geldende schriftelijke bewijs geldt. Indien niemand een geldig schriftelijk bewijs kan voorleggen, wordt het perceel bij beide personen uitgekleurd.
 • Het goedgekeurde jachtplan geldt vanaf 1 juli 2015.
 • Het is in de periode 1 juli 2014 tot 30 juni 2015 mogelijk om aanpassingen te doen aan het jachtplan.
  • Betreft het een uitkleuring, dan wordt de wijziging onmiddellijk doorgevoerd en wordt deze ook onmiddellijk geldig.
  • Betreft het een inkleuring, dan wordt de wijziging behandeld als ‘voorstel tot jachtplan’ en wordt deze pas geldig vanaf 1 juli 2015 (na de goedkeuring van het voorstel tot jachtplan).

De bovenstaande regeling geldt tijdens de overgangsperiode. Vanaf 2016 dient het voorstel tot jachtplan jaarlijks te worden ingediend voor 1 april (en niet meer voor 1 januari). Indien het plan geen wijzigingen vertoont ten opzichte van de voorgaande goedgekeurde versie, dan volstaat het om hierover een verklaring in te dienen. Deze verklaring wordt opgemaakt met een daartoe voorzien standaardformulier.


Tot slot nog dit:
De minister bepaalt welke gegevens minimum moeten worden opgenomen in het schriftelijke bewijs. Tot op heden werd dit nog niet gepubliceerd.
 

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be