HVV wenst alle toekomstige jong-jagers veel succes toe met de jachtcursus
WelkomHVVThema'sNieuwsShopProvincies & WBE'sContact
Algemeen jachtnieuws
 
 
HVV Resultaten monitoring vossenlintworm bij vos najaar 2012
   
 

Reeds drie jaren wordt door de jagerij meegewerkt aan een monitoring van Trichinella. Deze resultaten kon u reeds eerder via onze website raadplegen. Op aandringen van de Hubertus Vereniging Vlaanderen werd er vanaf 2012 een bijkomend onderzoek verricht worden op de vossenkadavers.

 

Echinococcus multilocularis ofwel beter gekend als de 'vossenlintworm' komt in al de ons omliggende landen/gewesten voor. Doch voor Vlaanderen bleven we hier in het duister tasten. Van de 306 verzamelde vossen in het jachtseizoen 2012-2013 ging ANB ook op zoek naar sporen van deze parasiet.

 

In de onderzochte stalen werden zes positieve stalen teruggevonden. Met uitzondering van Antwerpen, kwamen in alle Vlaamse provincies positieve stalen voor. Zie onderstaande figuur voor de geografische spreiding van de bemonsterde vossen in Vlaanderen in 2012 en van de positief bevonden vossen voor Echinococcus multilocularis (bron: M. Vervaeke & L. Claes (2012). Vossenlintworm komt slechts zeer beperkt voor in Vlaanderen.)

 

 

Meer weten over dit onderzoek? Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport. 

 

Het aantal positieve stalen ligt binnen de verwachtingen van de onderzoekers. Om de verspreiding op de voet te kunnen monitoren zal in het najaar van 2013 een nieuwe surveillance plaatsvinden.

 

Vergeleken met de Waalse, Franse of Duitse situatie ligt de aanwezigheid van vossenlintworm in Vlaanderen laag. Het risico op humane besmetting in Vlaanderen is dan ook zeer klein, maar gezien de ernst van infectie is het toch aangewezen dat men preventieve voorzorgsmaatregelen toepast conform de richtlijnen van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Via deze link kan u meer informatie teugvinden. Een kort overzicht van de voornaamste preventieve maatregelen vindt u hieronder:

 

  • Was bosvruchten, zelfgeplukte paddestoelen en valfruit eerst grondig en kook ze indien mogelijk vóór consumptie (10 minuten op 60°C, 5 minuten op 70°C of 1 minuut op 100°C).
  • Was uw handen goed na het tuinieren en andere grondwerkzaamheden.
  • Neem vossen (aangeschoten of gedood) alleen vast met handschoenen. Vervoer ze in goed afgesloten plastic zakken.
  • Was de honden die worden ingezet na afloop van de vossenjacht. Ontworm de jachthonden elke 3 à 4 weken, zeker in de Ardennen of Europees endemische gebieden.
  • Neem huisdieren regelmatig op controle bij de dierenarts.
     

 

 

 

Met weidelijke groeten,
Uw HVV-team

   
 
 
( ga terug )
   
   
created by  
WelkomHVVThema’snieuwsShopProvincies & WBE’SContact
Hubertus Vereniging Vlaanderen vzw • Lambermontlaan 410 • 1030 Brussel • T. +32 (0)2 242 00 45 • info@hvv.be